آموزش زبان بدن سگ

اگر می خواهید بدانید که سگ شما چه می خواهد بگویید به سادگی با کمی وقت گذاشتن برای تشخیص رفتار آن می توانید متوجه بشید. این نوشته را تا پایان بخوانید.

معنی حرکات سگ ها چیست؟

چون که معمولا هر نوع از نژاد سگ تنها بودن، ترس، خشم، شادی و استرس خود را به شکلی متفاوت نشان می دهد، روش سریعی برای تشخیص رفتار سگ ها وجود ندارد. حتی بعضی از سگ ها برای نگهداری مناسب نیستند چرا که میل به فرار دارند؛ نژاد سگ هایی که تمایل به فرار دارند را در مقاله ای دیگر معرفی کرده ایم تا در انتخاب آنها دقت کنید.

برای نمونه تکان دادن دم می تواند بیانگر چند نوع احساس سگ باشد. نکته مهم این است که به تمام بدن سگ برای تشخیص رفتار آن و منظور آن توجه کنید.

با گفتن این نکته ها، حالا می پردازیم به یک سری از رایج ترین حرکات سگ ها و معنی هر رفتاری که از سگ ها می بینید را توضیح خواهیم داد.

چه زمان با سگ بازی کنیم؟

زمانی که سگ شما بخواهد که با آن بازی کنید، بخش انتهایی بدن سگ رو به بالا و بخش ابتدایی بدن سگ رو به پایین است. در این حالت زمانی است که سگ شما دوست دارد با آن بازی کنید. منظور از بازی کردن بازی است که توپی را برای آن پرتاب می کنید و او به دنبال توپ می رود.

تکان خوردن دم سگ

تکان خوردن دم سگ و اینکه یک سگ دم خود را تکان می دهد به معنا های زیر می باشد.

  • اگر دم خود را با ارتفاع کم تکان می دهد به معنای ترس یا مشکوک بودن سگ شماست
  • اگر دم سگ شما بسیار بالا و صاف است به معنای این است که سگ شما آشفته، ترسیده و مشکوک است و قطعا مطیع شما نخواهد بود در این حالت خطر گاز گرفتن سگ وجود دارد. در این حالت معمولا سگ به شما خیره نگاه می کند، گوش هایش تیز و بدن آن سفت می شود
  • اگر دم در حالت شل باشد به این معناست که سگ شما راحت هست و هیچ مشکلی ندارد اما در این حالت باید به بخش های دیگر بدن او دقت کنید.

یک جا ایستادن سگ

یک سگی که در یک جا خشکش زده و ایستاده است ممکن است به خاطر ترس از چیزی یا گارد گرفتن در برابر چیزی باشد. مانند غذا یا برای یک اسباب بازی که دیده است. در این حالت خطر گاز گرفتن وجود دارد.

تیز شدن گوش سگ

تیز شدن گوش سگ

زمانی که سگ شما گوش خود را تیز می کند، به معنای این است که چیزی نظر ان را جلب کرده است و هوشیار شده است.

دم در بین پاهای سگ

اگر سگ سگ دم خودش را لای پاهای نگه داشته است و گوش های رو به عقب سرش است به این معناست که سگ شما ترسیده است و چیزی آن را آزار می دهد.