انواع نژاد سگ هایی که تمایل به فرار دارند

انواع نژاد سگ هایی که تمایل به فرار دارند

در ادامه به معرفی 8 نژاد سگ می پردازیم که تمایل زیادی به فرار کردند دارند. بر اساس این معرفی می توانید تشخیص دهید که چه نژادی از سگ برای شما مناسب است.

شپرد استرالیایی

دارندگان سگ هایی از نژاد شپرد استرالیایی یا Australian Shepherd در هر ماه در حدود 0.9 بار سگ های خود را گم می کنند.

لابرادور رتریور

دارندگان سگ هایی از نژاد لابرادور رتریور یا Labrador Retriever در هر ماه در حدود 2.13 بار سگ های خود را گم می کنند.

ترینگ واکر کونهوند

دارندگان سگ هایی از نژاد ترینگ واکر کونهوند یا Treeing Walker Coonhound در هر ماه در حدود 0.9 بار سگ های خود را گم می کنند.

جک راسل

دارندگان سگ هایی از نژاد جک راسل یا Jack Russell در هر ماه در حدود 0.9 بار سگ های خود را گم می کنند.

جرمن شپرد

دارندگان سگ هایی از نژاد جرمن شپرد یا German Shepherd در هر ماه در حدود 1.5 بار سگ های خود را گم می کنند.

نژادهای اسپانیل (کاکر اسپانیل ، انگلیش اسپینگر اسپانیل ، کاوالیر کینگ چارلز)

دارندگان سگ هایی از نژاد اسپانیل یا Spaniel در هر ماه در حدود 0.9 بار سگ های خود را گم می کنند.

استافوردشایر بول تریر

دارندگان سگ هایی از نژاد استافوردشایر بول تریر یا Staffordshire Bull Terrier در هر ماه در حدود 1.2 بار سگ های خود را گم می کنند.

بردر کولی

دارندگان سگ هایی از نژاد بردر کولی یاBorder Collie در هر ماه در حدود 1.2 بار سگ های خود را گم می کنند.

چرا سگ ها فرار می کنند؟

با توجه به معرفی بالا مشخص است که سگ های نژاد لابرادور رتریور بیشترین میزان فرار را دارند و شاید بهتر باشد نسبت به نگهداری آن ها در صورتی که شرایط مناسبی از نظر محافظت ندارید خودداری کنید.

برای این رفتار سگ ها می تواند توضیحات زیادی وجود داشته باشد. اگر سگ شما با یک صدا بترسد، تا جایی که بتواند سگ ماده یا نر شما تا جایی که بتواند فرار می کند. حتی سگ هایی که توسط صاحبانشان سرکوب می شوند و فضای بازی برای گردش و راه رفتن ندارند ممکن است برای پیدا کردن محیطی باز پا به فرار بگذارند.

حتی ممکن است دلیل فرار سگ شما این باشد که به آن قوانین را یاد نداده اید و نمی داند که دور شدن از محل زندگی برای او غیر مجاز است.

اما در نهایت می توان گفت که اهمیتی ندارد که سگ شما از چه نژادی است چرا که با استفاده و خرید یک دستگاه ردیاب GPS به سادگی می توانید از سگ خود مراقبت کنید و در صورت گمشدن آن به سرعت مکان آن را پیدا کنید.

برای ردیابی سگ های خود کافی است تا با تهیه و خرید ردیاب ویژه حیوانات خانگی سامانه ردیابان، این دستگاه را به قلاده سگ خود متصل کنید و بصورت لحظه ای از موقعیت مکانی آنها آگاه شوید و در صورت تمایل در هر زمان صدای محیط افراد سگ خود را بشنوید و با آن حرف بزنید.

همچنین برای جلوگیری از دور شدن سگ خود از محدوده مجاز می توانید فاصله مجاز یا محدوده مجاز برای آن تعیین کنید.